Get Adobe Flash player
โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่ 2

โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่ 2

  สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดกิจกรรม "โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่...

บริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

บริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ เข้าพบ ม.ล.จิรพันธ์ ทวีวงศ์...

วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.60)

วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.60)

วันที่ 3 มิถุนายน 2560 มูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย...

สังสรรค์วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.60)

สังสรรค์วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.60)

วันที่ 3 มิถุนายน 2560 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์...

FTPI Conference 2016

FTPI Conference 2016

สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดงานสัมมนา FTPI Conference 2016 "Bright future for Printing and...

 • โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่ 2

  โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่ 2

 • บริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

  บริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

 • วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.60)

  วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.60)

 • สังสรรค์วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.60)

  สังสรรค์วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.60)

 • FTPI Conference 2016

  FTPI Conference 2016

top01nobg

บริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

Share this post

สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ เข้าพบ ม.ล.จิรพันธ์ ทวีวงศ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
มอบเงินรายได้จาก "โครงการ ๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ" เพื่อสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเจตนารมณ์ของผู้ที่เข้าร่วมดำเนินโครงการ
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

 

Share this post

top01nobg

Project & Work Group

PR News

Activities

 

printing logo tpa printing logo cpa printing1 printing logo colour printing logo tepc printing logo thai printing logo pubat printing logo svp