Get Adobe Flash player

top01nobg

วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.61)

Share this post

วันที่ 3 มิถุนายน 2561 มูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ สถาบันการศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันการพิมพ์ไทย 
โดยมี 2 กิจกรรมที่ปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ได้แก่
1. ช่วงเช้า พิธีวางพวงมาลา รำลึกถึงคุณูปการของหมอบรัดเลย์ ที่สุสานโปรแตสแตนท์ (ถ.เจริญกรุง)
2. ช่วงสาย พิธีทำบุญทักษิณานุปทานแด่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ณ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post

top01nobg

Activities

Login Form

 

printing logo tpa printing logo cpa printing1 printing logo colour printing logo tepc printing logo thai printing logo pubat printing logo svp